Po-Čt: 7:30 - 16:30, Pá: 7:30 - 14:30, So-Ne: ZAVŘENO

Rozsah realizace modulových domů

Rozsah výroby a dodávky mobilního modulového domu

     Níže uvedené specifikace jednotlivých částí mobilního domu jsou součástí standardního dodání. Výrobce si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu ve specifikacích, přičemž se zavazuje o této změně kupujícího informovat. Jakákoliv změna (materiálu, skladby, práce atd.) musí mít minimálně stejné nebo lepší vlastnosti než níže uvedené.

Zemní práce:

Nejsou součástí základní ceny. Cena se specifikuje po prohlídce pozemku a zjištění geologických poměrů (únosnost podloží)

Základová konstrukce:

Nejsou součástí základní ceny. Cena se specifikuje podle typu základových konstrukcí. Na výběr jsou tři základní varianty: zemní vruty, základové patky nebo základové pasy

Ležaté rozvody pod domem:

Napojení mobilního domu na sítě provádíme v případě, že sítě jsou provedeny na hranu domu. Cenu předložíme po zjištění aktuálního stavu na pozemku.

Obvodové (nosné) stěny:

nosná konstrukce – systémové zděné moduly domu -zdivo Ytong, tloušťka 200 mm se skrytou ocelovou konstrukcí

Skladba obvodové stěny:

 • Malba Primalex, bílá, včetně penetrace
 • SDK záklop Rigips protipožární
 • Zdivo Ytong 200 mm
 • Tepelná izolace EPS, tloušťka 200 mm
 • Stěrka vyztužení sítí, tloušťka 3 mm
 • Akrylátová omítka Weber, tloušťka 1,5 mm (barevnost určuje objednatel ze vzorníku Weber)

Vnitřní stěny nenosné – příčky:

Příčky z KVH hranolů

Skladba nenosné stěny

 • Malba Primalex, bílá, včetně penetrace
 • Rigistabil deska 15 mm
 • Rámová konstrukce z profilů KVH, šíře 60 mm
 • Tepelná a akustická izolace, tl. 60 mm
 • Rigistabil deska 15 mm
 • Malba Primalex, bílá, včetně penetrace

Stropní konstrukce:

zavěšený sádrokartonový podhled na konstrukci z KVH hranolů s tepelnou izolací z minerální vaty a parotěsnou fólií. V případě požadavku na speciální tmelení ve styku podhled/obvodová stěna bude toto dopočítáno jako vícepráce.          

Skladba stropní konstrukce:

 • Tepelná izolace, minerální vata, tloušťka 300 mm vložená mezi KVH hranoly
 • KVH hranoly šíře 140 mm (tvoří konstrukci střechy)
 • OSB deska 12 mm
 • Hliníkový profil pro SDK desku
 • Parozábrana
 • Rigistabil deska 12,5 mm (vhodná i do vlhkého prostředí, protipožární)
 • Penetrace
 • Malba Primalex, bílá, včetně penetrace

Střešní konstrukce:

 • dřevěný tesařský krov opatřený ochranným nátěrem, sklon do 15° (vyšší sklon bude dopočítán jako vícepráce)
 • střešní krytina plechová SATJAM, vzor taška
 • přesah střechy (římsa) maximálně 100 mm (po celém obvodu)
 • podbití římsy dřevěnými palubkami
 • barevnost dřevěného podbití vybírána objednatelem ze vzorníku zhotovitele
 • klempířské konstrukce v rozsahu okapové žlaby včetně háků, svody ukončené nad úrovní terénu, venkovní parapety, klempířské konstrukce z materiálu TiZn

   Skladba střešní konstrukce

 • Střešní krytina
 • Dřevěné latě 40 x 60 mm
 • Dřevěné kontralatě 40 x 60 mm
 • Pojistná hydroizolace
 • Vázaný krov z KVH hranolů (alternativa vazníky)

na přání objednatele možnost změny materiálu podbití, změny druhu a barvy střešní krytiny, změny             materiálu klempířských konstrukcí, změna přesahu střechy, přičemž náklady s tím spojené nejsou v základní ceně rodinného domu

Konstrukce hrubých podlah:

Konstrukce z KVH hranolů, s vloženou izolací 160 mm, záklop OSB deskami.

Skladba konstrukce podlah:

 • Keramická dlažba, plovoucí podlaha, tloušťka 10 mm
 • 2 x OSB deska, 18 mm, kladená křížem
 • Podlahový polystyren 160 mm
 • KVH hranoly 140 mm
 • Plech o min. tloušťce 2 mm, opatřeny protikorozním a protipožárním nátěrem
 • Vzduchová mezera mezi základovými patkami, zemnímu vrty
 • Rostlý terén

Výplně otvorů:

Okna:

 • plastová okna - s minimálně 6 ti komorovým profilem
 • okno s izolačním trojsklem podle platné ČSN
 • barva bílá
 • součinitel prostupu tepla U ≤ 0,6 W/m2K u izolačního trojskla
 • vnitřní parapety plastové v barvě bílé
 • venkovní parapety TiZn

Vstupní dveře

 • vstupní dveře - plastové s minimálně 6 ti komorovým profilem, šířka stavebního otvoru max. 1095 mm
 • výplňová deska plná, bílá
 • součinitel prostupu tepla U ≤ 0,6 W/m2K u izolačního trojskla
 • bezpečnostní kování klika - koule                               

na přání objednatele možnost změny druhu a barvy oken, vstupních dveří a garážových vrat, přičemž náklady s tím spojené nejsou v základní ceně rodinného domu

Elektroinstalace:

Základní popis elektroinstalace:

 • na fasádě domu vyveden hlavní přívodní kabel s domovního rozvaděče pro napojení domu
 • hlavní bytový rozvaděč s max. 12 ti okruhy
 • každý okruh dimenzován na zatížení max. 2 kW
 • elektroinstalační kabelové rozvody CYKY provedeny pod povrchem stavebních konstrukcí, u kuchyňské linky mohou být po povrchu stavebních konstrukcí - zásuvky a vypínače typ ABB řada Tango, jednoduché, barva bílá
 • vývody pro osvětlení ukončené svorkou bez svítidel

Zádveří

 • 1 x zásuvka
 • 1 x vypínač pro světlo
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo uprostřed místnosti

Chodba

 • 1 x zásuvka
 • 1 x vypínač pro světlo (maximálně)
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo uprostřed místnosti

Technická místnost

 • 2 x zásuvka
 • 1 x vypínač pro světlo
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo uprostřed místnosti        

Koupelna

 • 1 x zásuvka v místě zrcadla
 • 1 x zásuvka pro pračku (pouze v případě, kdy pračka je umístěna v koupelně)
 • 1 x vypínač pro světlo v místě zrcadla
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo v místě zrcadla
 • 1 x vypínač pro světlo
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo uprostřed místnosti
 • 1 x zásuvka pro topný žebřík

Obytné místnosti

 • 2 x zásuvka
 • 1 x vypínač pro světlo
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo uprostřed místnosti

Kuchyně

 • 2 x zásuvka v místě kuchyňské linky
 • 1 x vývod pro varnou desku 230 V a digestoř
 • 1 x vypínač pro světlo v místě kuchyňské linky
 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo v místě kuchyňské linky

Osvětlení vstupu

 • 1 x vyvedení kabelu pro světlo nad vstupními dveřmi
 • Vypínač v zádveří

na přání objednatele možnost změny druhu, typu, rozsahu a barvy koncových prvků elektro rozvodů, dodávku a provedení domácího kabelového telefonu, systému elektronického zabezpečení rodinného domu, rozvody internetu, dat, vysavače a rozvody pro HDO noční proud; součástí dodávky není držák televizní antény, anténa, prostup střechou nebo fasádou rodinného domu, venkovní rozvody a vývody, hromosvod

Vytápění:

 • elektrické přímotopy, Stiebel Eltron, TREND U
 • topný žebřík v koupelně 450 x 1330 mm s topnou patronou, barva bílá
 • teplené čerpadlo vzduch – vzduch (topení – klimatizace)  

na přání objednatele možnost změny druhu a typu systému vytápění

Zdravotechnika:

-        Hlavní přívod vyveden na pod dům (nebo na fasádu domu) a opatřen hlavním uzávěrem (pro napojení domu na přívod vody

-        elektrický bojler, 120 L, samostatně stojící

-        kompletní systém rozvodů studené a teplé vody z plastového svařovaného potrubí

-        ukončení potrubí nástěnnými koleny a záslepkami připravené na kompletace

-        kompletní systém rozvodů kanalizace z plastového potrubí s hrdlovými spoji s těsněním

-        1 x příprava rozvodů vody a kanalizace pro pračku

-        1 x příprava rozvodů vody a kanalizace pro myčku – možnost napojení na dřez

Vzduchotechnika:

 • ventilátor bez doběhu řady Standard ø 100 mm, barvy bílá, v koupelně a na WC - jen pokud v dané místnosti není zajištěno přirozené větrání
 • ventilátor a odtah vyveden na fasádu a zakončen mřížkou

na přání objednatele možnost změny druhu a typu vzduchotechniky

Nášlapné vrstvy – plovoucí podlahy:

 • plovoucí laminátová podlaha, síla 8mm, zatížení pro bytové účely dle aktuálního standardu zhotovitele v ceně 300,- Kč/m2 vč. DPH

Obklady a dlažby:

 • obklady a dlažby SIKO dle aktuálního standardu zhotovitele v ceně 300,- Kč/m2 vč. DPH

Povrchy stěn – malby:

 • malba, barva bíla

Zařizovací předměty:

 • zařizovací předměty SIKO dle aktuálního standardu zhotovitele

Vnitřní dveře:

 • vnitřní dveře v obložkové zárubni SIKO, laminované dle aktuálního standardu zhotovitele

 

SPECIFIKACE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU OBJEDNATELEM

Objednatel zajišťuje:

 • zdroj elektrické energie v rozsahu 1 x zásuvka 230 V
 • zdroj vody s vývodem a uzavíracím ventilem DN 25 ve vzdálenosti max. 10 m od budoucího rodinného domu
 • zpevněná příjezdová komunikace vhodná pro pohyb nákladních vozidel a zdvihací techniky s hmotností do
 • 40 t