Po-Čt: 7:30 - 16:30, Pá: 7:30 - 14:30, So-Ne: ZAVŘENO

Projekční práce

Nabízené služby:

Pasport - zaměření a digitalizace stavu rodinných domů, bytových domů, skladových nebo výrobních hal a ostatních jako jsou např. kůlny, stodoly, garáže 

Projektová dokumentace novostaveb - rodinných domů, bytových domů, skladových nebo výrobních hal a ostatních jako jsou např. kůlny, stodoly, garáže 

Projektová dokumentace rekonstrukcí/stavebních úprav - rodinných domů, bytových domů, skladových nebo výrobních hal a ostatních (např. kůlny, stodoly, garáže) jako například přístavby, nástavby, půdní vestavby

Demoliční výměry - rodinných domů, bytových domů, skladových nebo výrobních hal a ostatních jako jsou např. kůlny, stodoly, garáže

Změna užívání stavby - z komerčních prostor na bytové jednotky či opačně, nebo jiný podnikatelský záměr apod.

Projektová dokumentace vodovodní přípojky, kanalizační přípojky

Projektová dokumentace sjezdu na pozemek

Zajištění projektové dokumentace domovní čistírny vod, septiku a studně

Zajištění požárně bezpečnostního řešení staveb

Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy

Zajištění statického výpočtu/posudku

Zajištění stanovení radonového indexu

Vyřízení legislativy spojené s vydáním stavebního povolení, ohlášením stavby, územním rozhodnutím/souhlasem, změnou stavby před dokončením, odstraněním stavby, změnu užívání stavby, vč. vodohospodářských staveb (domovní čistírny vod, septiku a studně)